Pontypridd Children’s Book Festival May 12th 2018

Pontypridd Children’s Book Festival May 12th 2018



12 May 09:00 - 18:00 - Pontypridd
Pontypridd Museum

Route

PLEASE NOTE: All children under 12 must be accompanied by an adult. If you are accompanying a child under 12 to one of the ticketed events then adults must also have a ticket for that event.

A Children’s Book Festival in partnership with Cardiff Book Festival and Pontypridd Town Council will be held on Saturday 12th May 2018 at Pontypridd Museum 9-6pm

This will be an all day festival for children and families to celebrate books of all kinds, inspire new authors and enjoy reading, writing and storytelling with joy, fun and friendship. It will take place at the beautiful surroundings of the Pontypridd Museum, spilling out onto the banks of the river Taff, under the shadow of the famous old Pontypridd bridge.




The event will have free entry, displays, props, music and activities as well as ticketed events with authors, readings, masterclasses and Q and As.

Bydd Gŵyl Lyfrau Plant mewn partneriaeth â Gŵyl Lyfrau Caerdydd a Chyngor Tref Pontypridd yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn, Mai 12fed, 2018 yn Amgueddfa Pontypridd 9 - 6pm.

Gŵyl diwrnod cyfan fydd hon ar gyfer plant a theuluoedd er mwyn dathlu pob mathau o lyfrau, ysbrydoli awduron newydd a mwynhau darllen, ysgrifennu ac adrodd storïau, a hynny gyda mwynhad, hwyl a chyfeillgarwch. Bydd hyn i gyd yn digwydd yn amgylchfyd hardd Amgueddfa Pontypridd ar lannau’r Afon Taf a than gysgod Hen Bont enwog Pontypridd.

Bydd mynediad i’r digwyddiad hwn yn un rhad ac am ddim ac yna fe geir arddangosfa, celfi, cerddoriaeth a gweithgareddau yn ogystal â digwyddiadau â thocyn yn ymwneud ag awduron, darlleniadau, dosbarthiadau meistr a sesiynau holi ac ateb.



© 2018 Go Out